La simplicitat no és evident en si mateixa sinó que ha de ser creada (Clifford A. Truesdell)

El dia a dia

Graella del 100

dilluns 3 de desembre de 2018

Què és?

És un dels materials imprescindibles a totes les aules de primària. És un quadrat de 10x10 que té tots els nombres de l’1 al 100 ordenats.

Versions

Quant als nombres que conté, hi ha una versió majoritària que va des de l’1 fins al 100, i una altra versió menys freqüent que va del 0 fins al 99 (potser més enfocada a 2n cicle d’Infantil i 1r Cicle de Primària).

Quant als materials, és un recurs estàndard que es pot comprar per diverses vies (panell del 100) o ens la podem fabricar. L’avantatge de les versions comercials és que duen solapes de plàstic per posar les cartolines de cada nombre (amb l’anvers i revers de colors diferents) i per tant també es pot anar enriquint amb altres idees.

(graella feta amb taps de tetra-brik, de manera que els nombres s’enrosquen)

(versió comercial tal i com ens arriba, aproximadament de 70 x 70 cm)

Per a què serveix?

L’enfocament del treball amb la graella numèrica és gairebé inesgotable. Fixar conscientment l’estructura numèrica, treballar totes les operacions, descobrir patrons, fer càlcul mental, mcm i MCD...

Propostes
Per facilitar l’elecció d’activitats, les hem classificades segons els nivells educatius vigents. Però aquesta selecció és només orientativa. Correspon a cada mestre/a decidir quines són més adients per als seus alumnes.

Nivell: 1r d’E. PRIMÀRIA
Activitats prèvies

- Demanam a cada nin/a que escrigui en un full en blanc, començant des de l’1, tots els números que sàpiga. Volem saber si separa els nombres, si fa els canvis de les desenes, etc.

- Donam a cada nin/a una graella fotocopiada buida perquè vagi escrivint -seguint l’ordre que ell/a vulgui- els nombres a partir de l’1. Volem saber si els ordena correctament, si té estratègies per emplenar-la més ràpid, etc.

- En haver fet les activitats anteriors, demanam als alumnes que estotgin tots els taps de color llis que puguin (vius si tenim alumnes que encara es posen coses a la boca!). En tenir una bona quantitat de taps, s’ajunten en grups de 3 o 4 nins i els donam una graella fotocopiada ja emplenada. La idea és que vagin construint la seva graella anotant amb un retolador permanent el nombre sobre el tap. D’aquesta manera sortiran diàlegs de quants en necessitam, si els donam per desenes, si marquen els que han fet aquella sessió, si necessiten visualitzar els que havien fet la sessió anterior o no, si abans de tancar la sessió he d’acabar la desena en curs... Quan la tenen llesta, la guarden dins una capsa que ens servirà per fer altres activitats.

- El Puzle. Amb cartolina o cartó-ploma, podem dissenyar una graella retallada en peces que formen un puzle. Les peces han de tenir entre 5 i 10 nombres cada una, i formes diverses. A partir d’aquí, individualment, en petit grup o grup classe, podem anar construint-lo de diferents maneres. Com sempre, interessen els diàlegs (si queden espais buits, si després del 20 col·locam el 21 i no queda quadrat, etc.). Si és convenient, també es poden fabricar diversos puzles més petits.

Podeu trobar altres propostes a:

- Graella del 100 (PuntMat) Enllaç
- Aprendiendo Matemáticas Enllaç

Respondre a aquest article