Les matemàtiques serveixen per escorcollar la natura i arribar a conèixer tot el que existeix (Ahmes)

El dia a dia

Hi col·laboren

dijous 4 de setembre de 2008

Fundació 'Sa Nostra'

La Caixa de Balears "Sa Nostra" participa en el projecte amb el suport econòmic de la seva Fundació. D’aquesta manera, les activitats del Centre d’Aprenentatge passen a formar part també de la seva àmplia oferta educativa.

Ajuntament de Palma

L’Ajuntament de Palma posa a la disposició del Centre totes aquelles activitats d’àmbit municipal escolar que ha anat desenvolupant amb la Societat Balear de Matemàtiques.

Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

La idea d’aquest centre nasqué de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, que ho presentà a la Conselleria d’Educació i Cultura com a projecte de recerca educativa el curs 2007-2008. Les aportacions de l’SBM-XEIX són el fons bibliogràfic especialitzat en didàctica de les matemàtiques, a l’abast de qualsevol docent de les Illes Balears, i les diferents activitats que dins l’àmbit escolar ha anat elaborant des de la seva creació. Aquesta col·laboració està reflectida en un conveni formal amb la Conselleria d’Educació i Cultura.

Respondre a aquest article