SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > Relacions amb altres entitats > Hi col·laboren

Hi col·laboren

2011, per  SBM-XEIX

Moltes de les activitats que duu a terme la nostra Societat no serien possibles sense la col·laboració d’un bon grapat d’entitats, administracions i empreses que aporten els seus recursos, tant humans, com materials o econòmics. En fer-nos costat, el projecte SBM-XEIX es comparteix i torna gran. A totes elles, el nostre agraïment.

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears col·labora en l’organització de la Festa de les Matemàtiques, de les Proves Cangur, de l’Olimpíada de Batxillerat i va crear el curs 2008-2009 el CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic), a proposta de l’SBM-XEIX.

Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears, la UIB, té signat amb la Societat Balear de Matemàtiques un conveni de col·laboració que permet realitzar multitud d’activitats conjuntes com ara jornades, conferències, olimpíades, etc. Els socis de l’SBM-XEIX poden gaudir, a més, dels serveis de la Universitat com les biblioteques i el Campus Esport. La UIB, i en especial el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i l’Escola Politècnica Superior, és un dels principals motors de les proves Cangur.

Ajuntament de Palma

L’Ajuntament de Palma ha impulsat amb la Societat diversos projectes com les passejades matemàtiques en família i els tallers de Pau i matemàtiques i de jocs per a infants dels anys 2008 i 2009, i actualment és col·laborador del CentMat a través de les activitats del Cofre Fibonacci i del taller sobre matemàtiques i igualtat. Durant el 2010 també fou col·laborador de l’Olimpíada Matemàtica Nacional.

CASIO

CASIO està al costat de la Societat en la festa bianual de les matemàtiques a les Illes, en l’organització de les JAEM de la Federació Espanyola i en l’Olimpíada Matemàtica Nacional que tingué lloc el 2010 a Mallorca.

Sa Nostra

La Caixa de Balears "Sa Nostra" col·labora amb el Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic CentMat.

Vicens Vives Melchor Mascaró

L’editorial Vicens-Vives i l’empresa constructora Melchor Mascaró són patrocinadores de les Proves Cangur.

Santillana

L’editorial Santillana patrocina la preparació de les Olimpíades de Batxillerat.

Anaya

L’Editorial ANAYA col·labora en la Festa de les Matemàtiques d’ESO.

Ajuntament de Marratxí

L’Ajuntament de Marratxí col·labora amb l’edició del calendari anual de l’SBM-XEIX.

Carpeta