SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Arrel de la web > Qui som? > Junta de Govern de la Federació

Junta de Govern de la Federació

diumenge 2 de desembre de 2007, per  Josep L. Pol i Llompart

JPEG - 165.4 kB

Ahir (1-12-2007) tingué lloc a Madrid la reunió trimestral de la Junta de Govern de la Federació. Aquí teniu un petit resum d’allò que es va tractar després de la preceptiva aprovació de l’acta anterior.

- XIII JAEM. Luis Berenguer va presentar la memòria de les XIII JAEM de Granada amb un balanç absolutament positiu. Prest seran editades les actes i els DVDs amb totes les conferències plenàries filmades, així com la resta de documents de ponències, comunicacions, tallers, etc.

- XIV JAEM. Josep Sales presentà el Power-Point que l’equip gironí de la FEEMCAT ha elaborat. Ja estan fixades les dates de celebració que seran del dimecres 1 al dissabte 4 de juliol de 2009. El comité de programa estarà presidit per Carles Barceló de l’ADEMGI (Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines) i integrat, a més, per Sílvia Margelí del comitè local, Luis Berenguer o Pablo Flores del comitè anterior, pel secretari general entrant de la fespm Francisco Martín, i per tres membres proposats per la federació que són Claudia Lázaro (tresorera), Juan Antonio Trevejo (de la societat Asturiana) i Lila Pérez (de la Societat Canària).

- Renovació de la Secretaria General. Josep Sales conclou el seu càrrec com a secretari general i s’aprova per unanimitat la candidatura de Francisco Martín Casalderrey. Alguns punts destacats del seu projecte són el d’agilitzar el funcionament de la federació, arribar a tot el professorat i tenir més pes davant les administracions.

- Canvi en la direcció de SUMA. Els directors dels darrers quatre anys de la revista SUMA (Inmaculada Fuentes i Francisco Martin) han acabat la seva tasca. El testimoni l’han agafat Tomàs Queralt i Onofre Monzón de l’Al-Khwarizmi valenciana. Animam a tots els docents amb experiències interessants a utilitzar aquest mitjà de divulgació que està ben considerat dins els índexs d’impacte internacionals i que té la tirada més gran d’Europa pel que fa a una revista de didàctica de les matemàtiques.

S’acaba de publicar el núm. 56 que serà enviat pròximament a tots els socis de les societats federades.

- Secretaries temàtiques.

- Web de la federació. Maria Peña, responsable de la web, anima les Societats a que enviïn les seves activitats per poder-les publicar. També està prevista una reunió amb els responsables de les pàgines web de les diverses societats.

- Activitats amb alumnat. Esther López cedix la paraula a Mariló Eraso de la Societat Navarresa que està tancant la memòria de la final de l’Olimpíada d’ESO (que aquí anomenam festa). Hi ha hagut un petit superàvit i s’està preparant un DVD amb totes les activitats realitzades.

Esther López informa també que s’ha fet un CD amb tota la documentació que Antònia Martorell de la nostra Societat ha recollit de totes les fases locals i ho volgué agraïr explícitament. S’acordà que de moment, es penjaria a la web de la federació.

L’Olimpíada d’ESO de l’any que ve serà a Múrcia i tindrà lloc del 24 de juny horabaixa fins al 28. El programa ja està molt avançat.

Finalment es va recordar que dia 12 de maig és el dia escolar de les matemàtiques i que l’any 2008 es dedicarà a la música i les matemàtiques. Per a l’any 2009 hi ha la proposta de Geometria i ciutats.

- Servei de Publicacions. Ricardo Luengo feu entrega a les diferents societats d’un exemplar del darrer llibre que s’ha tret de Joan Gómez i Urgellés, amb el títol de "La matemàtica reflejo de la realidad" i que tracta sobre la modelització matemàtica com eina per a l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques.

- Secretaria de Formació. Salvador Guerrero informa que s’està pensant en fer un seminari de formació sobre el tema de les comptències o materials curriculars. També recorda l’event de l’ICME de Mèxic per a l’estiu de l’any que ve i que l’escola d’estiu Miguel de Guzmán que l’any passat tingué lloc a Galícia, enguany es celebrarà a Madrid, organitzada per la RSME i la Complutense. Serà la darrera setmana de juliol amb el tema de la coordinació batxillerat-universitat.

- Relacions Internacionals. Sixto Romero no pogué assistir però en aquests moments està treballant en un possible rellançament de la federació europea de federacions de professorat de matemàtiques. Són especialment importants els llaços amb la federació francesa.

- Tresoreria. Claudia Lázaro presenta un avanç de la memòria econòmica del 2007. Totes les societats han complert amb les seves obligacions contributives a la federació i s’han posat al dia (excepta l’Ada Byron, que passa per una temporada una mica baixa). La despesa més gran que té la federació en aquests moments són les reunions, ja que tant les JAEM com les Olimpíades estan donant fins i tot beneficis. Els comptes estan, per tant, perfectament sanejats.

- Estatus. Finalment es va fer la darrera revisió per a l’actualització dels estatuts de la federació per adaptar-los a la nova llei.

La junta directiva de l’SBM-XEIX disposa dels documents i informes que s’han entregat en aquesta reunió i estan a disposició dels socis que tenguin interès en consultar-los.

Respondre a aquest article