SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > El camí de la fundació > Jornada Inaugural > La Banda de Möbius

La Banda de Möbius

diumenge 20 de novembre de 2005

El dia de la Jornada Inaugural de la SBM-XEIX, juntament amb el programa i la reproducció de la tauleta babilònica, es feu entrega d’un braçalet. Aquest representava la “Banda de Möbius”, formada per una cinta o tira de paper llarga i rectangular, on s’ha rotat uns dels extrems 180º, respecte de l’altre i unint-los formant un llaç.

La Banda de Möbius

La banda de Möbius és una superfície bidimensional que té una sola cara. Aquest fet es pot comprovar dibuixant una línia al llarg de la banda: la línia torna a passar per el punt inicial dues vegades (una per el costat oposat del paper, i la segona al completar la línia). Una altra propietat curiosa de la banda de Möbius és que si es talla la banda al llarg de la línia dibuixada en el centre del llaç, es converteix en un únic llaç amb dues cares, en lloc de quedar dividit en dos llaços. La banda de Möbius rep el seu nom al matemàtic alemany August Ferdinand Möbius, que fou un pioner de la topologia a principis del segle XIX.

La Banda de Möbius

La que es va entregar, duia escrit el dia de la inauguració de la SBM-XEIX a la Fundació Pilar i Joan Miró, juntament amb un escrit que deia:

...d’aquí a l’infinit per un camí recurrent ple de noms, nombres i revolts, en companyia de totes aquelles persones que fornides amb l’art i el saber de les matemàtiques, i amb la mirada projectada vers les coordenades de l’entrellum, debanen l’algorisme d’una vida que ens has de portar...

Per a més informació podeu visitar la pàgina web:

- http://www.grupmapnet.com/problematiques/curiositats/c1/moebius.htm

Respondre a aquest article