SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Jornades, cursos i concursos > Beques FPI associades a un projecte de recerca

Beques FPI associades a un projecte de recerca

dijous 2 de març de 2006, per  Antònia Martorell

Les beques FPI les convoca el Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) i són beques predoctorals de formació de personal investigador en el marc del programa de potenciació de recursos humans del pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica.

Es fa una crida a possibles interessats en participar en l’imminent convocatòria de beques FPI (MEC) associada al projecte de recerca: "Desarrollo de un sistema tutorial en un entorno e-learning para mejorar las competencias en resolución de problemas de matemáticas. Análisis de niveles de competencia", DGES/MEC, 2005 -2008. Aquí podeu trobar més informació.

Els possibles interessats han de tenir competències en programació java (applets, servlets, jsp, ...) i webs dinàmiques i semàntiques.

Els interessats podeu contactar amb Josep M. Fortuny:

JosepMaria.Fortuny@uab.es

Fac. d’Educació/UAB

08193 Bellaterra (Barcelona)

Tel: +935811133, Fax: +935811169

Web

Respondre a aquest article