SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Arrel de la web > Jornades, cursos i concursos > Aula Mentor

Aula Mentor

dimecres 29 de novembre de 2006, per  SBM-XEIX

Benvolguts companys de XEIX,

Vos adreçam aquest missatge per tal de donar-vos a conèixer l’oferta de cursos Mentor que el Ministeri d’Educació i l’Ajuntament de Manacor posen al vostre abast. Al mateix temps vos demanam que en feu la màxima difusió.

Aula Mentor és una oferta conjunta de l’Ajuntament de Manacor i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de cursos a distància per internet. Tots aquests cursos estan reconeguts com a formació permanent del professorat en virtut de la resolució publicada al BOE núm. 10, de 12/01/95, de la Direcció General de Coordinació i d’Alta Inspecció.

A l’entorn virtual l’alumne disposa dels materials i mantén el contacte amb el tutor del curs. La flexibilitat d’aquest sistema permet iniciar el curs en el moment que l’alumne vulgui i dedicar a l’estudi el temps que l’alumne trobi oportú, decidint així la durada del curs.

Vegeu més informació a http://www.mentor.mec.es

Matrícula al Centre Universitari de Manacor,
carrer Muntaner, 12. Telèfon 971 84 91 32.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Jaume Rigo Matheu
Ajuntament de Manacor
Centre Universitari de Manacor
Aula Mentor de Manacor

Respondre a aquest article