Llegiu Euler, llegiu Euler, ell és el mestre de tots nosaltres (Pierre Simon Laplace)

Sol·licitud d'activitats 2017-2018

Per fer la sol·licitud d'una activitat, ompliu tots els camps que teniu a continuació. Ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar la vostra reserva.
Activitat
Dades generals del centre
Localitat:
Correu electrònic del centre: Telèfon del centre:
Dades de contacte
Responsable: Telèfon mòbil responsable:
Correu electrònic responsable:
Dades del(s) grup(s)
Etapa dels alumnes participants:
Grups sol·licitants:
Curs: Nombre d'alumnes:
Curs: Nombre d'alumnes:
Curs: Nombre d'alumnes:
Curs: Nombre d'alumnes:
Curs: Nombre d'alumnes:
Curs: Nombre d'alumnes:
Preferències de dates i hores
Observacions