SBM-XEIX Societat Catalana de Matemàtiques
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Proves Cangur 2017

Illes Balears
18a edició: 16 de març de 2017

La 18a edició de les Proves Cangur a les Illes Balears es durà a terme el proper dijous 16 de març de 2017.

Accediu a la CONVOCATÒRIA PROVES CANGUR 2017 (13 de desembre)

Accediu a les BASES DEL CONCURS DE CARTELLS

Índex de continguts:

 • Dades d’incripció
 • Material i dates d’interès
 • Preparació proves Cangur
 • Premis
 • Dades d’interès

Dades d’inscripció

P5

P6

E1

E2

E3

E4

B1

B2

TOTAL

Mallorca

1063

1032

1814

1700

1644

1622

1054

418

10347

Menorca

68

94

402

398

333

349

141

116

1901

Eivissa

29

26

149

138

98

69

49

26

584

Formentera

80

70

67

44

24

19

304

TOTAL

1160

1152

2445

2306

2142

2084

1268

579

13136

Material i dates d’interès

Dates d’interès

La Prova Cangur es fa el tercer dijous de març (data oficial arreu del món). A les Illes Balears es duu a terme a les 9:30 hores, hora oficial. Es demana als centres participants facin el possible per començar la prova a aquesta hora del dia 16 en la mesura del possible, i fer-la durar el que la prova indica (60 minuts a primària i 75 minuts a secundària i batxillerat).

No obstant això, els centres de Mallorca i alguns de Menorca, com que es desplacen a fer la prova a una seu, potser no és possible fer la prova a aquella hora en concret amb determinats alumnes, com ara els de 1r i 2n d’ESO. A vegades, ni tan sols és possible fer la prova el mateix dia. L’Associació Cangur Sense Fronteres, organitzadora mundial d’aquest concurs, estableix el període d’una setmana per a fer la prova, de manera que durant aquesta setmana no es pot fer públic cap enunciat ni resolució de la prova.

Materials

Els centres amb alumnes de Primària recolliran, el dia abans del Cangur i en el lloc estipulat en el moment de la inscripció, una bossa que contindrà:

 • Fulls amb els enunciats dels problemes, un per cada alumne, de color blanc els de 5è de primària i de color taronja pels alumnes de 6è.
 • Una xapa per a cada alumne participant, del mateix color que la prova.
 • Un cartell per poder-lo penjar a l’entrada de l’escola o allà on s’estimi convenient.
 • Un premi individual per a cada 35 participants per a poder-lo donar als alumnes amb un criteri que decideixi el centre (al que obtingui millor puntuació o per sorteig).

Així mateix els centres de primària poden participar en dues activitats més:

 • Concurs de cartells, del qual ja en tenim les bases publicades.
 • Gimcana matemàtica per equips, que la podreu davallar des de la web cangur.xeix.org la mateixa setmana (a partir del 13 de març).

Els centres amb alumnes de 1r i 2n d’ESO recolliran, el dia abans del Cangur i en el lloc estipulat en el moment de la inscripció, una bossa que contindrà:

 • Fulls amb els enunciats dels problemes, un per cada alumne, de color marró pels de 1r d’ESO i de color lila pels de 2n d’ESO.
 • Una xapa per a cada alumne participant, del mateix color que la prova.
 • Un cartell per poder-lo penjar a l’entrada de l’escola o allà on s’estimi convenient.
 • Un premi individual per a cada 35 participants per a poder-lo donar als alumnes amb un criteri que decideixi el centre (al que obtingui millor puntuació o per sorteig).

Així mateix els centres de primària poden participar en dues activitats més:

 • Concurs de cartells, del qual ja en tenim les bases publicades.
 • Gimcana matemàtica per equips, que la podreu davallar des de la web cangur.xeix.org la mateixa setmana (a partir del 13 de març).

Els centres amb alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de batxillerat o 2n de batxillerat de Menorca, Eivissa i Formentera recolliran el material el dia d’abans a la seu universitària de l’illa (el centre de Formentera ho rep al propi centre el dia abans de la prova).

 • Cartell de participació a les Proves Cangur 2017,
 • Les proves dels seus alumnes, una per cada alumne, de color verd pels de 3r d’ESO, de color blau pels de 4t d’ESO, de color groc pels de 1r de batxillerat i de color rosa pels de 2n de batxillerat.
 • Xapes, una per alumne del mateix color que el full amb els enunciats,
 • Els fulls òptics, que s’han de retornar emplenats a la Seu universitària el mateix dia de la prova (el centre de Formentera ha d’enviar-ho per correu postal el mateix dia de la prova).

També els alumnes d’ESO d’aquests centres podem participar al concurs de cartells, les bases del qual ja estan publicades.

Els centres amb alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de batxillerat o 2n de batxillerat de Mallorca recolliran el material en dues vegades.

El dia que el seu coordinador de Seu estableixi (s’informarà per correu electrònic), es farà una reunió prèvia per visitar la seu, concretar l’horari i donar el material bàsic: cartell, xapes i fulls òptics.

A la mateixa seu, el dia de la prova, es lliurarà als professors responsables de cada centre un munt amb les proves dels seus alumnes, una per cada alumne, de color verd pels de 3r d’ESO, de color blau pels de 4t d’ESO, de color groc pels de 1r de batxillerat i de color rosa pels de 2n de batxillerat.

Després, els centres que així ho hagin fet saber, participaran a la gimcana matemàtica per equips.

També els alumnes d’ESO d’aquests centres podem participar al concurs de cartells, les bases del qual ja estan publicades.

Preparació Proves Cangur:

Per a preparar-vos per a les proves Cangur, no dubteu de visitar la nostra web on us donem alguns models d’anys anteriors amb les seves solucions. N’anirem afegint, sobretot si ens en demaneu.

Premis

En l’edició de les Proves Cangur 2017 s’atorgaran les següents modalitats de premis:

 • Als alumnes de primària, a través dels seus centres, per la participació. L’organització farà arribar als centres, juntament amb el material de les proves (fulls amb els problemes, xapes, cartell), un obsequi per cada 35 alumnes inscrits per poder-lo donar entre els alumnes participants amb el criteri que estableixi el propi centre (al guanyador, per sorteig...).
 • Als alumnes de 1r i 2n d’ESO, a través dels seus centres, per la participació. L’organització farà arribar als centres, juntament amb el material de les proves (fulls amb els problemes, xapes, cartell), un obsequi per cada 35 alumnes inscrits per poder-lo donar entre els alumnes participants amb el criteri que estableixi el propi centre (al guanyador, per sorteig...).
 • Als cartells finalistes i al cartell guanyador del concurs de cartells.
 • Als centres de secundària que participen a les Proves Cangur en alguna seu, als guanyadors de les gimcanes.
 • Als alumnes de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat, per la puntuació obtinguda a la Prova Cangur, segons la classificació que es farà pública en aquesta web.

Informació d’interès:

Canvis en la inscripció:
Un cop acabat el periode d’inscripció, estem a l’espera que l’aplicació permeti els canvis de nom. Aquesta opció estarà disponible a partir del mes de març, i fins després del Cangur, de manera que si un centre vol substituir un alumne per un altre del mateix nivell pot fer-ho inclús el mateix dia de la prova.

El pagament:
Una vegada tingueu tancada la vostra inscripció i fet el pagament, començarem a enviar els rebuts de pagament als vostres correus electrònics.

Si teniu qualque qüestió o suggeriment enviau-nos un correu electrònic a l’adreça electrònica cangur arrova xeix.org

ATENCIÓ!! No deixeu missatges en aquesta web, enviau les vostres peticions al correu electrònic del cangur.

Articles d’aquesta secció