SBM-XEIX Societat Catalana de Matemàtiques
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Proves Cangur 2019

Illes Balears
20a edició: 21 de març de 2019

Autora: Catalina Xinli Bori Prieto, del Col·legi Sagrats Cors, de Sóller

Enguany anirem indicant els nous continguts en el següent índex i anirem afegint articles en aquesta secció.

Índex de continguts:

Novetats!!

  • Gimcana primària Aquest document té 5 pàgines. Cal imprimir una còpia per grup a 1 cara i dividir el full en 2 (guillotinar). Es recomana fer grups de 8/10 persones. Es poden donar 2 problemes a cada grup de forma simultània, perquè tots els membres puguin treballar. No es recomana donar-los tots a la vegada. Tems aproximat: 45 min. Les solucions s’enviaran per correu electrònic, sota petició: cangur (garrova) xeix.org
  • Gimcana 1r i 2n d’eso Aquest document té 5 pàgines. Cal imprimir una còpia per grup a 1 cara i dividir el full en 2 (guillotinar). Es recomana fer grups de 8/10 persones. Es poden donar 2 problemes a cada grup de forma simultània, perquè tots els membres puguin treballar. No es recomana donar-los tots a la vegada. Tems aproximat: 45 min. Les solucions s’enviaran per correu electrònic, sota petició: cangur (garrova) xeix.org
  • IMPORTANT Canvis d’alumnes a 3r i 4t ESO i Batxillerat!! Si un alumne ocupa el lloc d’un altre, el nou alumne ha d’escriure el seu nom al full òptic i sobretot el coordinador de centre ha de canviar el nom a la base de dades. Per tant, cal saber quin alumne ocupa el lloc de l’altre, i cal actualitzar el nom el mateix dia 21 a la web d’insripció, a l’apartat de revisió de dades dels alumnes. Per fer això, basta fer doble clic sobre el nom o llinatge que es vol modificar, ja sigui canviar o rectificar si veim errades i podrem editar-lo.

Fou notícia....

  • Hem posat a la vostra disposició 2 flyers informatius de les proves cangur.
  • Entregat el premi al Cartell de les Proves Cangur 2019.
  • Hem convocat el Concurs de Cartells de les Proves Cangur 2020.
  • Novetats i Característiques d’aquesta edició de les Proves Cangur.
  • Inscripció: La inscripció s’ha tancat definitivament i enguany comptam amb més de 120 centres que participaran a les proves a tota balears. Inscripció i Pagaments tancats.
  • Rectificació Participants: Si feu algun canvi de participants de secundària B (de 3r d’ESO a 4rt d’ESO) basta que faceu el canvi de nom al apartat de revisió de dades de la web d’inscripció. Si feu els canvis molt tard, els fulls òptic estaran a nom de l’alumne reemplaçat, però basta que l’alumne que el reemplaça utilitzi el seu full (ja que el codi d’alumne és la part important). Dins del possible feu els canvis de nom abans del 20 de Febrer.

ATENCIÓ!!
No deixeu missatges en aquesta web.
Si teniu qualque qüestió o suggeriment adreçau-vos a l’adreça electrònica:

cangur arrova xeix.org

Articles d’aquesta secció

0 | 5