SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Arrel de la web > Activitats SBM-XEIX > Festa de les Matemàtiques > Celebrem la IV Festa de les Matemàtiques a Alcúdia

Celebrem la IV Festa de les Matemàtiques a Alcúdia

dimecres 5 de novembre de 2008, per  SBM-XEIX

JPEG - 295 kB
Murades d’Alcúdia

Fer matemàtiques significa essencialment resoldre problemes. La competència matemàtica és una competència bàsica que el nostre alumnat ha d’adquirir al llarg dels seus estudis i que haurà d’utilitzar al llarg de la seva vida. La resolució de problemes és una activitat que contribueix a desenvolupar aquesta competència, la qual també afavoreix les seves actituds positives envers les matemàtiques, millora la seva capacitat de comunicació i argumentació lògica, i els ajuda a l’adquisició de seguretat i confiança en les seves capacitats pròpies.

La Festa de les Matemàtiques és un activitat oberta a tots els centres de les Illes, que se celebrarà per quarta vegada i que es fonamenta en la resolució de problemes. S’organitza en forma de concurs i es desenvolupa en dues fases.

En l’edició d’aquest curs 2008/09, la primera fase s’iniciarà a finals de novembre i tindrà lloc, com és habitual, al propi centre. Consistirà en la resolució de tres problemes en equips, grups de tres o quatre alumnes del primer cicle d’ESO. Per a poder participar s’hi ha d’implicar de forma voluntària el professorat del departament de matemàtiques corresponent. Els centres seleccionaran un treball per nivell que es lliurarà a la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX en els terminis pertinents. Se suggereix que cada centre organitzi pel seu compte una fase selectiva dels treballs, premiant internament els millors, i el millor d’ells que sigui el que s’ha de lliurar a l’organització de la Festa. A continuació, un jurat s’encarregarà d’avaluar i fer una nova selecció dels treballs presentats pels centres, el quals passaran a la fase final.

La fase final de la Festa de les Matemàtiques, se celebrarà els dies 8 i 9 de maig de 2009 a la ciutat d’Alcúdia. Hi participaran els equips d’alumnes dels treballs seleccionats, es té previst que realitzin tota una sèrie d’activitats culturals i matemàtiques. A més, aquesta diada coincidirà amb la Jornada sobre Competències Matemàtiques adreçada al professorat de Matemàtiques. En aquesta fase final, també, s’elegirà el grup d’alumnes que ha de representar a les Illes Balears a l’olimpíada estatal que es celebrarà a Canàries a finals de juny de 2009.

Respondre a aquest article