La probabilitat és el bon sentit aplicat al càlcul (Pierre S. de Laplace)

El dia a dia

Article per veure la secció

dijous 28 de maig de 2020

Fet

Respondre a aquest article