El que no està envoltat d’incertesa és impossible que sigui cert (Richard P. Feynman)

El dia a dia

Recull de problemes

A continuació teniu una proposta de problemes que s’aniran publicant classificats per nivells i blocs de continguts.

Tot i aquesta classificació tradicional, és important remarcar que en la seva elaboració s’han tingut ben presents els processos específics, és a dir, la resolució de problemes, el raonament i la prova, la comunicació i la representació de la informació, i la relació entre els diferents continguts.

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat

Documents adjunts