Tant el matemàtic com el músic són creadors lliures d’un món de bellesa ordenada (Bertrand Russell)

El dia a dia