Abans de fer les meves primeres preguntes, arribaren els llibres amb milers de respostes. No sé preguntar. (David Jou)

El dia a dia

Fotografies

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat