L’essència de les matemàtiques és la llibertat (George Cantor)

El dia a dia

Exposicions

Secció on hi trobareu exposicions de temàtica científicomatemàtica que el CentMat posa a l’abast dels centres educatius.