Tant el matemàtic com el músic són creadors lliures d’un món de bellesa ordenada (Bertrand Russell)

El dia a dia

Exposicions

Secció on hi trobareu exposicions de temàtica científicomatemàtica que el CentMat posa a l’abast dels centres educatius.