La geometria és l’art de pensar bé dibuixant malament (Henri Poincaré)

El dia a dia

Exposicions

Secció on hi trobareu exposicions de temàtica científicomatemàtica que el CentMat posa a l’abast dels centres educatius.