El camí més curt entre dues afirmacions sobre els nombres reals passa pels nombres complexos (Jacques Salomon Hadamard)

El dia a dia

Calendari 2012

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat