El que no està envoltat d’incertesa és impossible que sigui cert (Richard P. Feynman)

El dia a dia

Els gràfics de la pandèmia: una gran ocasió estadística

dimarts 24 de març de 2020

La pandèmia de la COVID-19 és una ocasió important per fer veure que la estadística és una eina fonamental per poder interpretar el món en els nostres dies. Per contra, l’estadística és la germana pobra quant al currículum que es desenvolupa realment en els nostres centres educatius.

A continuació teniu dos gràfics que estan extrets de la pàgina del Financial Times elaborats per John Burn-Murdoch que són actualitzats diàriament. Les captures d’imatge que teniu a continuació corresponen a 24 de març de 2020. Trobareu aquesta informació al web: https://www.ft.com/coronavirus-latest (Podeu ampliar les imatges clicant en els adjunts que trobareu al peu d’aquest article)

Evolució del nombre de morts segons el país

A nivell d’ESO i Batxillerat, podríem centrar l’anàlisi d’aquests gràfics en diversos punts:

- La representació gràfica té la qualitat de fusionar molta informació en una imatge. Quina informació proporcionen aquests gràfics?

- Com ho fa l’autor per començar a representar les dades dels diversos països si el contagi d’aquests ha començat en dies diferents?

- L’autor utilitza una escala natural per representar el pas dels dies, però en canvi utilitza una escala logarítmica per representar la variable dependent (el nombre de contagis i el nombre de morts). Per què?

- L’autor dels gràfics fa hipòtesis de perquè alguns països presenten les corbes de contagi més baixes. Quines són?

- Què podria significar el fet que Espanya estigui per davall dos països en la corba de contagis mentre que en la del nombre de morts està per damunt?

A l’hora d’interpretar les dades d’aquests gràfics, val la pena tenir en compte que:

- Pel que fa a les dades de població contagiada, hem de pensar que aquests gràfics estan fets a partir de dades oficials, i per tant no són reals. No són reals per molts de motius però el més important, és la falta de mitjans de la majoria de països per realitzar proves a tota la població sospitosa d’haver patit el contagi. També perquè s’ha comprovat que hi ha un sector de la població que el té però el seu sistema immunitari és molt eficaç front a aquesta infecció i no presenta símptomes. (Això ens podria desanimar de fer la representacio però és important el fet que no tenir les dades reals no ens ha d’aturar de treballar amb les que tinguem. Com deia Charles Babagge, es cometen molts menys errors utilitzant dades incorrectes que no pas no utilitzant cap dada.)

- En canvi, pel que fa al nombre de víctimes, aquest és segurament més fiable perquè parlam de fets greus sobre els que es té un seguiment oficial molt més acurat. Això voldrà dir, per tant, que la mortalitat sobre el percentatge d’afectats, serà en realitat una mica més baix del que mostren les xifres oficials.

Respondre a aquest article