Les matemàtiques són un producte de la ment humana, però no poden ser sotmeses a la voluntat humana (Ian Stewart)

El dia a dia

Plafons i materials de l’exposició

dilluns 24 de gener de 2011

Aquí trobareu les imatges de tot el material que forma part de l’exposició. És a dir:

- 8 imatges amb bona resolució de cada un dels plafons
- Foto de les canes (Montpeller, Menorca i Mallorca)
- Foto de l’almud i la barcella
- Foto de les balances amb els pesos

Imatges

Canes de Montpeller, Menorca i Mallorca Barcella i almud Balances

Documents adjunts