L’essència de les matemàtiques és la llibertat (George Cantor)

El dia a dia

Recursos

En aquesta secció podreu trobar recursos didàctics que no van lligats a cap intervenció per part dels professors del CentMat. Els documents adjunts estan pensats per facilitar la tasca d’aplicació, aprofitament, ús... dins l’aula i poden ser utilitzats lliurement (amb les condicions de la llicència Creative Commons).

Hi podreu trobar aquestes seccions: