Les matemàtiques són un producte de la ment humana, però no poden ser sotmeses a la voluntat humana (Ian Stewart)

El dia a dia