La geometria és l’art de pensar bé dibuixant malament (Henri Poincaré)

El dia a dia