Traieu el nombre i tot es destruirà (Sant Isidor de Sevilla)

El dia a dia