La millor manera d’aprendre és fer; la pitjor manera d’ensenyar és parlar (Paul R. Halmos)

El dia a dia