Tot allò que s’afirma sense proves, pot ser rebutjat sense proves (Euclides)

El dia a dia

Activitats al CentMat

Els centres educatius interessats en aquestes activitats es desplaçaran al Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic.

Aquestes activitats es poden combinar entre elles, amb les activitats a centres educatius sempre i quan es disposi d’una aula d’ordinadors per realitzar-les.

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat