Quan no el pots expressar amb un nombre, el teu coneixement és pobre i insatisfactori (Lord Kelvin)

El dia a dia

Oferta educativa

L’oferta educativa del Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic es nodreix bàsicament d’activitats pròpies, generades durant aquests quatre anys de funcionament, d’activitats generades per la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX i de dues activitats de l’SBM-XEIX amb l’Ajuntament de Palma. Totes elles fan part també de l’oferta educativa de SA NOSTRA que col·labora en la dotació informàtica del centre.

Els àmbits d’actuació són: