El camí més curt entre dues afirmacions sobre els nombres reals passa pels nombres complexos (Jacques Salomon Hadamard)

El dia a dia

[de]mostrar la igualtat al CP Santa Catalina

dilluns 7 de juny de 2010

El passat divendres (4/6/2010) els alumnes de 5è i 6è del CP Santa Catalina realitzaren l’activitat sobre matemàtiques i valors (la igualtat) a través de tres o quatre activitats matemàtiques· Gràcies a això, poguérem comprovar com les matemàtiques cerque allò que és comú, allò que uneix i, a més, ens demostren que la igualtat sempre és possible.

Respondre a aquest article