Traieu el nombre i tot es destruirà (Sant Isidor de Sevilla)

El dia a dia

Els daus i les taules de multiplicar

divendres 22 de maig de 2020

Respondre a aquest article