El camí més curt entre dues afirmacions sobre els nombres reals passa pels nombres complexos (Jacques Salomon Hadamard)

El dia a dia

Contagiant matemàtiques!

dimecres 8 d’abril de 2020

Gràcies per les vostres aportacions

Respondre a aquest article