La matemàtica és la més gran aventura del pensament (Jesús Monsterín)

El dia a dia

Vidres, coves i històries matemàtiques

dissabte 4 d’octubre de 2008

Aquest matí (4-10-2008), en partir, el cel s’ha tornat aixecar amenaçador. Però la realitat ha sigut com ahir: realment no ens ha impedit res del que estava previst.

JPEG - 216.4 kB

La primera parada han estat els Vidres Gordiola d’Algaida. Allà hem pogut comprovar com una mescla composta d’un material vitrificant com l’arena de sílice, un material fundent com la sosa càustica i un estabilitzant que pot ser carbonat càlcic, tot manejat amb una vareta màgica de ferro per on bufa el vidrier, dona lloc a objectes i formes de manera quasi màgica.

JPEG - 225.7 kB

La pròxima aturada eren les Coves d’Artà, aquesta boca immensa oberta a la mar. Abans d’entrar ens férem la foto obligada de grup i una vegada dintre, la precipitació del carbonat càlcic produeix formes que desafien la imaginació.

JPEG - 266.7 kB
JPEG - 252 kB

A destacar una estalagmita de 22 metres d’alt, segurament una de les més altes d’Europa, i un muntatge de llum i so anomenat l’Infern amb música d’orgue de Bach.

JPEG - 266.5 kB
JPEG - 243.8 kB

Durant el dinar hem aprofitat per gaudir d’una platja com Cala Agulla, a l’Est de Mallorca on els més valents s’han ficat dins l’aigua.

JPEG - 129 kB

Finalment, l’horabaixa l’hem dedicat a conèixer algunes històries matemàtiques del barri gòtic de la ciutat de Palma i personatges de la tall de Ramon Llull o Jafudà Cresques.

JPEG - 252.3 kB
JPEG - 265.7 kB

Respondre a aquest article