Abans de fer les meves primeres preguntes, arribaren els llibres amb milers de respostes. No sé preguntar. (David Jou)

El dia a dia

La història de les multiplicacions a Cas Saboners

diumenge 6 de març de 2011

El passat dijous (3/3/2011) els nins i nines de 4t del CEIP Cas Saboners realitzaren el taller de "multiplicar és divertit" que recull la història de les multiplicacions des dels babilonis fins als nostres dies.

2 Missatges

Respondre a aquest article