Un matemàtic que no sigui una mica poeta no serà mai un matemàtic complet (Karl Theodor W. Weierstrass)

El dia a dia

Inauguració oficial del CentMat

dimecres 28 de gener de 2009

Despusahir (26.01.2009) la Consellera d’Educació i Cultura, Sra. Bàrbara Galmés va inaugurar oficialment el Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic.

Aquest centre d’aprenentatge sorgí com una proposta de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX que féu a la Conselleria durant el curs 2007-2008, curs en què es concedí una llicencia per recerca educativa per dissenyar aquest centre d’aprenentatge. Després d’haver donat el vist-i-plau, la Conselleria decidí apostar pel projecte juntament amb la col·laboració de "Sa Nostra" Caixa de Balears i l’Ajuntament de Palma.

Ahir es va fer la inauguració oficial, un punt de continuació d’aquest centre, que neix amb il·lusió i ganes de ser un punt de trobada de la docència de les matemàtiques, al servei dels docents i alumnes de les Illes Balears.

Carpeta

Respondre a aquest article