Un educador matemàtic ha d’utilitzar allò que aprengué com a matemàtic per realitzar la seva missió d’educador (Ubiratan d’Ambrosio)

El dia a dia

Expo Quadrats 2

dimecres 11 de gener de 2012

Aquests dies (9-11 de gener 2012), els al·lots i al·lotes del CEIP Maria Antònia Salvà, del CC Sagrat Cor, de l’IES Francesc de Borja Moll, del CEIP Coll den Rabassa i del CEIP Norai han visitat l’exposició de Quadrant Idees.

Respondre a aquest article