La millor manera d’aprendre és fer; la pitjor manera d’ensenyar és parlar (Paul R. Halmos)

El dia a dia

Els grups de 6è del CP Bartomeu Ordines

dimecres 19 de novembre de 2008

En aquesta ocasió (19-11-2008) fou l’alumnat més gran del Col·legi Públic de Consell el que visità, acompanyat per les seves mestres, el Centre d’Aprenentatge.

Els dos grups demostraren, tant en el carrer com una vegada en el Centre, que en el darrer any de la seva formació primària, són molts els coneixements i estratègies que han desenvolupat. Enhorabona!

Respondre a aquest article