Tot allò que s’afirma sense proves, pot ser rebutjat sense proves (Euclides)

El dia a dia

El Juníper Serra al CentMat

divendres 9 d’octubre de 2009

Avui (9/10/2009) vint-i-tres alumnes de 2n d’ESO de l’IES Juníper Serra han passat bona part del matí aprenent a aplicar el full de càlcul a situacions diverses que poden anar des dels percentatges, l’IPC, els codis de barres o fins i tot el joc del "pedra-paper-tisores".

Respondre a aquest article