El coneixement, més que veritable, ha de ser viable (Ernst von Glasesfeld)

El dia a dia

Article en blanc

dimecres 10 de setembre de 2008

Respondre a aquest article