Llegiu Euler, llegiu Euler, ell és el mestre de tots nosaltres (Pierre Simon Laplace)

El dia a dia

Article en blanc

dimecres 10 de setembre de 2008

Respondre a aquest article