El camí més curt entre dues afirmacions sobre els nombres reals passa pels nombres complexos (Jacques Salomon Hadamard)

El dia a dia

Article en blanc

dimecres 10 de setembre de 2008

Respondre a aquest article