Un matemàtic, igual que un pintor o un poeta, és un mestre de les formes (Godfrey Harold Hardy)

El dia a dia

Oferta electrònica

La funció d’aquesta secció és crear -o recollir- i posar a l’abast de qualsevol docent de matemàtiques una sèrie de materials d’accés lliure, tant de consulta com per treballar a classe.