No hi ha res repartit més equitativament en el món que la raó, tots estam convençuts de tenir-ne suficient (René Descartes)

El dia a dia

Oferta electrònica

La funció d’aquesta secció és crear -o recollir- i posar a l’abast de qualsevol docent de matemàtiques una sèrie de materials d’accés lliure, tant de consulta com per treballar a classe.