Dues coses contribueixen a avançar: anar més de presa que els altres o anar pel bon camí (René Descartes)

El dia a dia

Oferta electrònica

La funció d’aquesta secció és crear -o recollir- i posar a l’abast de qualsevol docent de matemàtiques una sèrie de materials d’accés lliure, tant de consulta com per treballar a classe.